Laus störf hjúkrunarfræðinga

  • Heilbrigðisstofnun Norðurlands
  • Sauðárkrókur, Ísland
  • 31/05/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Heilbrigðisstofnun Norðurlands auglýsir laus störf yfirhjúkrunarfræðings svæðis og yfirhjúkrunarfræðings heilsugæslu á Sauðárkróki.

Um er að ræða 100% stöður sem veittar eru frá 1. október 2019. Upptökusvæði HSN Sauðárkróki er Skagafjörður, utan Fljóta.

Yfirhjúkrunarfræðingur svæðis

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Er yfirmaður hjúkrunar á starfsstöð HSN á Sauðárkróki og annarrar stoðstarfsemi samkvæmt skipuriti
• Hefur yfirumsjón með gæðamálum, ráðningum og þjálfun starfsmanna og sinnir skyldum verkefnum
• Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
• Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur
• Tryggir að rekstur og starfsmannamál séu í samræmi við fjárhagsáætlun
• Tekur þátt í þverfaglegu samstarfi, þróun þjónustu og stjórnun verkefna á starfsstöðinni og þvert á stofnun
• Er með svæðisumsjón
• Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við hjúkrun
• Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda, viðskiptafræði eða stjórnunar æskileg
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar veita Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar - gudnyf@hsn.is – s. 432 4030 Bryndís Lilja Hallsdóttir, mannauðsstjóri - bryndis.lilja.hallsdottir@hsn.is – s. 432 4050

Yfirhjúkrunarfræðingur heilsugæslu

Næsti yfirmaður er yfirhjúkrunarfræðingur svæðis á Sauðárkróki.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber faglega, rekstrarlega og stjórnunarlega ábyrgð
• Skipulagning og stjórnun hjúkrunarþjónustu og þátttaka í klínísku starfi
• Ber ábyrgð á starfsmannahaldi heilsugæslunnar í samvinnu við yfirmann
• Er ábyrgur fyrir gæðaþróun á sínu sviði og í samræmi við stefnu stofnunarinnar
• Tekur þátt í gerð áætlana fyrir heilsugæsluna
• Tekur þátt í þverfaglegu samstarfi, skipulagningu og þróun þjónustu og verkefnum þvert á stofnunina.

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við hjúkrun
• Reynsla af heilsugæsluhjúkrun æskileg
• Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda eða stjórnunar æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg
• Jákvæðni, sveigjanleiki og góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar veita Herdís Klausen, yfirhjúkrunarfræðingur svæðis - herdis.klausen@hsn.is – s. 455 4011 Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar – gudny.fridriksdottir@hsn.is – s. 432 4030

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa
gert.
Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini, íslenskt hjúkrunarleyfi og náms- og starfsferilskrá.

Öllum umsóknum verður svarað. Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum ef einstaklingar uppfylla ekki framangreind skilyrði.

Sótt er um rafrænt á www.starfatorg.is eða www.hsn.is (laus störf).

Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimiluð á vinnutíma innan HSN.

Gildi HSN eru - fagmennska, samvinna, virðing.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2019