Fjölskyldufræðingur Geðheilsuteymi HH 

  • Heilsugæslan
  • 31/05/2019
Fullt starf Ráðgjafar Sérfræðingar

Um starfið

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir fjölskyldufræðingi við Geðheilsuteymi Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Um er að ræða 100% ótímabundið starf þar sem unnið er þvert á geðheilsuteymin. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. september eða eftir nánara samkomulagi.

Hlutverk geðheilsuteyma HH er að þjónusta einstaklinga 18 ára og eldri sem glíma við geðraskanir til lengri eða skemmri tíma. Þjónusta Geðheilsuteyma HH byggir á batahugmyndafræði og þverfaglegri samvinnu, þar sem stuðst er við klínískar leiðbeiningar, gagnreyndar meðferðir og valdeflingu. 

Geðheilsuteymi HH eru þverfagleg og þar starfa geðlæknar, geðhjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, félagsráðgjafar, sjúkraliði, iðjuþjálfi, heilsuráðgjafi, þjónustufulltrúar og notendafulltrúar.

Hafir þú áhuga á að taka þátt í þróun samfélagsgeðþjónustu er þetta spennandi tækifæri. Unnið er eftir batahugmyndafræði þar sem einstaklingsmiðuð þjónusta ýtir undir styrkleika og bjargráð notanda.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Fjölskyldumeðferð og ráðgjöf við skjólstæðinga og fjölskyldur þeirra
- Greining, mat og meðferð á geðrænum vanda, viðurkennd fjölskyldumeðferð og ráðgjöf 
- Fræðsla og stuðningur við einstaklinga og aðstandendur
- Einstaklings- og hópmeðferð
- Námskeiðahald
- Handleiðsla og þjálfun starfsfólks og nema 
- Vinna í þverfaglegu teymi
- Þátttaka í þróun og uppbyggingu fjölskyldumeðferðar í geðheilsuteymum
- Samstarf við aðrar stofnanir, úrræði og samtök

Hæfnikröfur
- Nám í heilbrigðis eða félagsvísindum
- Framhaldsmenntun í fjölskyldumeðferð
- A.m.k. 3-5 ára reynsla af meðferðarvinnu
- Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
- Reynsla af teymisvinnu 
- Faglegur metnaður, sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
- Jákvæðni og sveigjanleiki 
- Góð íslensku kunnátta og góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og staðfestar upplýsingar um menntun. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. 
 
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 18.06.2019

Nánari upplýsingar veitir
Hrönn Harðardóttir - hronn.hardardottir@heilsugaeslan.is - 513-6350
Sigríður Hrönn Bjarnadóttir - sigridur.hronn.bjarnadottir@heilsugaeslan.is - 513-6320