Hjúkrunardeildarstjóri hjarta- lungna- og augnskurðdeildar Hringbraut

  • Landspítali
  • , 101 Reykjavík
  • 08/07/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Leitum eftir kraftmiklum stjórnanda til að leiða og efla starfsemi hjarta- lungna- og augnskurðdeildar á skurðlækningasviði. Deildin er 16 rúma og sinnir sjúklingum eftir hjartaaðgerðir, lungna- og augnaðgerðir.

Hjúkrunardeildarstjóri er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagslega ábyrgð. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun starfseminnar, setur markmið um gæði og öryggi og tryggir eftirfylgni, í nánu samráði við aðra stjórnendur
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á deildinni í samráði við mannauðsstjóra og framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði deildarinnar í samráði við fjármálastjóra og framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs

» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun starfseminnar, setur markmið um gæði og öryggi og tryggir eftirfylgni, í nánu samráði við aðra stjórnendur
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á deildinni í samráði við mannauðsstjóra og framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði deildarinnar í samráði við fjármálastjóra og framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs

Hæfnikröfur » A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Framhaldsnám sem nýtist í starfi
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
» Faglegur metnaður, leiðtogahæfileikar og skipulögð vinnubrögð
» Þekking, áhugi og reynsla af stjórnun

» A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Framhaldsnám sem nýtist í starfi
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
» Faglegur metnaður, leiðtogahæfileikar og skipulögð vinnubrögð
» Þekking, áhugi og reynsla af stjórnun

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Starfið auglýst 8. júní 2019. Umsóknarfrestur er framlengdur til og með 1. ágúst 2019.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og vísindavinnu ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið.

Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 01.08.2019 Nánari upplýsingar Lilja Stefánsdóttir, liljaste@landspitali.is, 824 5222 Hrönn Harðardóttir, hronhard@landspitali.is, 897 5600 LSH Skrifstofa skurðlækningasviðs Hringbraut 101 Reykjavík