Leikskólastjóri - Garðaborg

  • Reykjavíkurborg
  • Leikskólinn Garðaborg, Reykjavík, Ísland
  • 11/06/2019
Fullt starf Kennsla Stjórnendur

Um starfið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Garðaborg lausa til umsóknar.
Garðaborg er tveggja deilda leikskóli við Bústaðaveg í Reykjavík. Unnið er eftir hugmyndafræði John Dewey og Caroline Pratt þar sem lögð er áhersla á frjálsan leik, opinn efnivið, einingakubba og holukubba sem ýta undir ímyndunarafl, sköpun, útsjónarsemi og rökhugsun. Markvisst er unnið með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og að auknu lýðræði í öllu starfi leikskólans, m.a. með því að börnin tjái skoðanir sínar, geti haft áhrif á eigin þekkingaröflun og daglegt líf. Leikskólinn er í samstarfi við íþróttafélagið Víking, tekur þátt í Vináttuverkefni Barnaheilla og samstarfsverkefninu "Kynslóðir leika" með eldri borgurum í hverfinu. Á næstu misserum er fyrirhuguð endurgerð leikskólalóðarinnar auk þess sem unnið verður að innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar með áherslu á félagsfærni.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í Garðaborg.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. september 2019.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð 

Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu Reykjavíkurborgar.
Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsmenn.
Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og umbótaáætlunum.
Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.
Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Hæfniskröfur 

Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
Reynsla af stjórnun æskileg.
Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
Lipurð og hæfni í samskiptum.
Sjálfstæði og frumkvæði.

Frekari upplýsingar um starfið  Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélag og KÍ v/ Félags stjórnenda leikskóla. Starfshlutfall  100% Umsóknarfrestur  24.06.2019 Ráðningarform  Ótímabundin ráðning Númer auglýsingar   7377 Nafn sviðs  Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir  Ingibjörg M Gunnlaugsdóttir Tölvupóstur  ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is