Embætti skólameistara Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi

  • Mennta- og menningarmálaráðuneytið
  • Akranes, Ísland
  • 05/07/2019
Fullt starf Kennsla Stjórnendur

Um starfið

Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi laust til umsóknar

Embætti skólameistara Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi er áfangaskóli sem býður upp á bók-, list- og starfsnám með fjölbreyttu sniði til stúdentsprófs, sveinsprófs eða starfsréttinda. Skólinn býður einnig upp á nám á styttri brautum og dreifnám fyrir eldri nemendur. Starfsmenn skólans eru 64 og nemendur um 450. Fjölbrautaskóli Vesturlands er opinber framhaldsskóli sem stofnaður var 1977.

Starfssvið 
Skólameistari veitir skólanum forstöðu. Hann stjórnar daglegum rekstri og starfi skólans og gætir þess að skólastarfið sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá og önnur gildandi fyrirmæli á hverjum tíma. Hann ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar og að henni sé fylgt og hefur frumkvæði að gerð skólanámskrár og umbótastarfi innan skólans. Skólameistari gegnir mikilvægu hlutverki í mótun skólastarfs á grundvelli laga og aðalnámskrár framhaldsskóla og mikilvægt að umsækjendur hafi skýra framtíðarsýn hvað þetta varðar.

Hæfni- og menntunarkröfur:
• Skólameistari skal hafa starfsheitið framhaldsskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á framhaldsskólastigi. 
• Umfangsmikil stjórnunarreynsla, leiðtoga- og samskiptahæfni. 
• Reynsla af stefnumótunarvinnu, hæfileiki til nýsköpunar og að stýra breytingum.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu er mikilvæg.
• Þekking á fjármálum og rekstri er nauðsynleg. 

Umsóknir
Umsóknir með greinargerð um framtíðarsýn fyrir Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi, út frá faglegum og rekstrarlegum áherslum í skólastarfi, ásamt upplýsingum um núverandi starfsheiti umsækjenda og ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu hafa borist mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík eða á netfangið mrn@mrn.is, fyrir dagslok 1. september 2019.

Við ráðningar í störf hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti er tekið mið af jafnréttisáætlun ráðuneytisins.

Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að loknum umsóknarfresti og verða umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar ekki teknar til greina. Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna María Urbancic rekstrarstjóri í mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins.

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2019.