Hjúkrunardeildarstjóri kviðarhols- og þvagfæraskurðdeildar

  • Landspítali
  • , 101 Reykjavík
  • 08/07/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Leitum eftir kraftmiklum stjórnanda til að leiða og efla starfsemi kviðarhols- og þvagfæraskurðdeildar 13E/G á skurðlækningasviði.
Deildin er 24 rúma og sinnir sjúklingum eftir aðgerð á efra- og neðra kviðarholi og þvagfærum.

Hjúkrunardeildarstjóri er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagslega ábyrgð. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun starfseminnar, setur markmið um gæði og öryggi og tryggir eftirfylgni, í nánu samráði við aðra stjórnendur
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á deildinni í samráði við mannauðsstjóra og framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði deildarinnar í samráði við fjármálastjóra og framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs

» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun starfseminnar, setur markmið um gæði og öryggi og tryggir eftirfylgni, í nánu samráði við aðra stjórnendur
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á deildinni í samráði við mannauðsstjóra og framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði deildarinnar í samráði við fjármálastjóra og framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs

Hæfnikröfur » A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Framhaldsnám sem nýtist í starfi
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
» Faglegur metnaður, leiðtogahæfileikar og skipulögð vinnubrögð
» Þekking, áhugi og reynsla af stjórnun

» A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Framhaldsnám sem nýtist í starfi
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
» Faglegur metnaður, leiðtogahæfileikar og skipulögð vinnubrögð
» Þekking, áhugi og reynsla af stjórnun

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og vísindavinnu ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið.

Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 01.08.2019 Nánari upplýsingar Lilja Stefánsdóttir, liljaste@landspitali.is, 824 5222 Hrönn Harðardóttir, hronhard@landspitali.is, 897 5600 LSH Skrifstofa skurðlækningasviðs Hringbraut 101 Reykjavík