Yfirlæknir við réttargeðdeild og öryggisgeðdeild Landspítala

  • Landspítali
  • Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis Landlæknis, 104 Reykjavík
  • 04/08/2019
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Starf yfirlæknis við réttargeðdeild og öryggisgeðdeild Landspítala er laust til umsóknar. Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi; þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. Auk þess gegnir yfirlæknir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og uppbyggingu vísindastarfs. Yfirlæknir ber einnig ábyrgð á eftirmeðferð útskrifaðra sjúklinga deildarinnar í samræmi við dómsúrskurði og reglur deildarinnar.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið 1. október 2019. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun geðlækninga, þ.m.t. kennslumál og vísindastarf, í samráði við framkvæmdastjóra geðsviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði einingarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra geðsviðs
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni, í samráði við framkvæmdastjóra geðsviðs

» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun geðlækninga, þ.m.t. kennslumál og vísindastarf, í samráði við framkvæmdastjóra geðsviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði einingarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra geðsviðs
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni, í samráði við framkvæmdastjóra geðsviðs

Hæfnikröfur » Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Færni í stjórnunarhlutverki, þ.e. fagleg ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagsleg ábyrgð
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Íslenskt sérfræðileyfi í geðlækningum og doktorspróf í viðeigandi sérgrein
» Víðtæk reynsla af meðhöndlun ósakhæfra afbrotamanna sem og lögræðissviptra einstaklinga

» Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Færni í stjórnunarhlutverki, þ.e. fagleg ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagsleg ábyrgð
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Íslenskt sérfræðileyfi í geðlækningum og doktorspróf í viðeigandi sérgrein
» Víðtæk reynsla af meðhöndlun ósakhæfra afbrotamanna sem og lögræðissviptra einstaklinga

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfni.

Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis Landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 19.08.2019 Nánari upplýsingar Sigríður Edda Hafberg, shafberg@landspitali.is, 543 4453 María Einisdóttir, mariaein@landspitali.is, 543 4077 LSH Geðlækningar öryggis- og réttardeild v/Kleppsgarð 5 104 Reykjavík