Við leitum að leiðtoga í hugbúnaðarþróun

 • Arion banki
 • Arion banki, Borgartún, Reykjavík, Ísland
 • 12/08/2019
Fullt starf Stjórnendur Upplýsingatækni

Um starfið

Við leitum að metnaðarfullum stjórnanda í starf forstöðumanns hugbúnaðarþróunar á upplýsingatæknisviði.

Upplýsingatæknisvið er breytingarafl í stafrænni vegferð bankans inn í framtíðina. Við erum snörp og lausnamiðuð, höfum framúrskarandi tækniþekkingu og leitum stöðugt leiða til að gera betur í dag en í gær.

Þannig höfum við markað okkur sérstöðu í stafrænni fjármálaþjónustu á Íslandi og telja Íslendingar Arion appið nú besta bankaappið.*

Stefna bankans er að bjóða þægilegri bankaþjónustu. Við erum því sífellt að auka aðgengi viðskiptavina að vörum og þjónustu okkar þar sem og þegar þeim hentar og nýtum til þess stafrænar lausnir. Við munum halda áfram að þróa starfsemina og nýta þau tækifæri sem opið bankaumhverfi býður upp á með snjöllum og skapandi hætti.  

Hugbúnaðarþróun þróar og samþættir stafrænar lausnir með þessa stefnu bankans að leiðarljósi ásamt því að þróa sterkar grunnstoðir sem framtíðarlausnir okkar byggja á. Verkefnin eru unnin í þéttu samstarfi við aðrar deildir sviðsins, viðskiptaeiningar bankans og aðra hagsmunaaðila.

 

Starf forstöðumanns hugbúnaðarþróunar

 • Byggir upp marksækið og tæknilega öflugt þróunarteymi
 • Er leiðandi í kerfishögun bankans til framtíðar
 • Tekur þátt í mótun og útfærslu stafrænnar stefnu bankans
 • Fer fyrir leiðtogum teyma sem þróa, viðhalda og samþætta tæknilausnir bankans
 • Vinnur þétt með leiðtogum viðskiptaeininga bankans við þróun lausna
 • Þróar aðferðafræði og verklag við hugbúnaðarþróun með því markmiði að hámarka afköst, gæði og viðskiptalegan ávinning verkefna

Hæfniskröfur

 • Leiðtogahæfni, drifkraftur og reynsla af stefnumótun og breytingastjórnun
 • Víðtæk reynsla af stjórnun hugbúnaðarþróunar
 • Yfirburðarþekking og brennandi áhugi á upplýsingatækni og hugbúnaðarþróun
 • Samskiptafærni og samvinna
 • Háskólanám á meistarastigi í tölvunar-, verkfræði eða tengdri grein

 

 

Nánari upplýsingar veita Helga Halldórdóttir, forstöðumaður mannauðs Arion banka, netfang helga.halldorsdottir@arionbanki.is og Sverrir Briem hjá Hagvangi, netfang sverrir@hagvangur.is

 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2019.

 

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

 

Arion banki er skráður á aðallista Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál. Arion banki er jafnlaunavottaður en það felur í sér formlega staðfestingu á því að fagleg vinnubrögð séu til staðar við ákvörðun launa og að starfsfólki í jafnverðmætum störfum sé ekki mismunað.

 

 

Tengiliður: Helga Halldórsdóttir

Umsóknarfrestur frá 2019-08-09

Umsóknarfrestur til 2019-08-20