Persónuverndarstefna

  • Nettengsl ehf. eigandi Job.is (hér eftir nefnd Nettengsl) leggur mikið upp úr því að tryggja öryggi persónuupplýsinga notenda.
  • Nettengsl sér til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga.
  • Stefna Nettengsla er að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að geta veitt þá þjónustu sem Nettengslum ber að veita notanda.
  • Nettengsl ábyrgist að nýta sér ekki upplýsingar um notendur á óábyrgan, óöruggan eða ólöglegan hátt.
  • Allar upplýsingar sem notendur okkar vefsvæðis láta Nettengslum í té eða sem Nettengsl sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.Persónuupplýsingarnar

Við notum persónuupplýsingar þínar ekki í neinum öðrum tilgangi en þeirra er aflað. Við áskiljum okkur rétt til að deila persónuupplýsingum þínum með þeim þriðju aðilum sem koma að tæknilegu viðhaldi eða greiðsluþjónustu (slíkir aðilar kallast héðan í frá einu nafni “þriðju aðilar”) að því marki sem nauðsynlegt er svo við getum innt þjónustuna af hendi. Við tryggjum að slíkir þriðju aðilar viðhafi fullan trúnað. Nettengsl ábyrgist að nota þessar upplýsingar eingöngu í bókhaldslegum tilgangi og til að tryggja réttindi notenda. Notendur http://gdpr.xnet.is (en ekki Nettengsl) eiga sínar persónuupplýsingar og hafa einir aðgang að þeim ásamt starfsfólki Nettengsla. 

Tölfræðilegar samantektir


Nettengsl áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins, til dæmis fyrir ársskýrslu Nettengsl og á fundum á vegum félagsins. 

Vefhegðun


Þegar notendur heimsækja vefsvæðið http://gdpr.xnet.is, kann vefsvæðið http://gdpr.xnet.is að safna tæknilegum upplýsingum um notkun þeirra, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á http://gdpr.xnet.is, tímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. 

Upplýsingar til þriðja aðila


Nettengsl mun ekki undir nokkrum kringumstæðum afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar notenda http://gdpr.xnet.is til þriðja aðila nema Nettengslum sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt beiðni notanda. 

Bókhaldsgögn


Bókhaldsgögn eru geymd í samræmi við lög og reglur um færslu bókhalds og varðveislu þess. Að þeim tíma liðnum er gögnunum eytt, upplýsingum á skilagreinum er þó ekki eytt. 

Takmörkun ábyrgðar
Að því marki sem gildandi lög heimila, bera Nettengsl enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Nettengsla . Nettengsl ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure). 

Lög og lögsaga


Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt. 

Breytingar


Nettengsl áskilja sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu Nettengsla www.job.is. 

Tengiliðaupplýsingar


Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Nettengsla má hringja í síma 552 3335 eða senda tölvupóst á job@job.is.